APOSTİL TASDİK İŞLEMLERİ

Apostil Nedir, Hangi Evraklarda Apostil Gereklidir?

Apostil Tasdik İşlemleri bir belgenin düzenlendiği ülkeden farklı ülkelerde de resmi olarak kullanılmasını ve geçerli olmasını sağlayan onay şeklidir. Örneğin Fransa'da düzenlenen bir belgenin Türkiye'de ihalelerde kullanılabilmesi gibi. 5 Ekim 1961 tarihinde Den Haag’da taraf ülkelerce Lahey Konvansiyonuna göre imza edilmiştir. Apostil onayı evrakın düzenlendiği ülkede yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılır. Onayın asıl amacı söz konusu evrak üzerindeki imzanın doğruluğunu ve bu evrakı yetkili kuruluşun verdiğini belirlemektir. Sözleşmeye imza etmiş ülkeler onayın hangi kurum ve kuruluşlarca yapılacağını kendileri belirlemektedir. Yani apostil onayını veren özel bir kurum veya kuruluş yoktur. Türkiye de apostil onayını veren kuruluşlar illerde Valilikler, ilçelerde Kaymakamlıklar, adli belgelerde ise Ceza Mahkemeleridir. Yabancı ülkelerde düzenlenen resmi nitelikteki evraklar ilk önce düzenlendiği ülkedeki yetkili kuruluş tarafından apostil tasdik işlemleri onayına tabi tutulur. Daha sonra ise bu evrakların Türkiye’ deki yeminli tercüme büroları tarafından Türkçe'ye tercümeleri yapılır ve Noter Onayı ile evrak ihalelerde kullanılmaya hazır hale getirilir. Şayet yabancı ülkelerde düzenlenen resmi nitelikteki bir evrak yine düzenlendiği ülkedeki bir tercüman tarafından Türkçe'ye çevrilir ise Apostil tasdik işlemleri onayı hem orjinal evraka hemde Tercüme edilmiş halini gerçekleştirilir. Apostil tasdik işlemleri onayı alınmış bir evrak yabancı ülkelerdeki Tercümanlar tarafından Türkçeye çevrilir ise bu onay yeterli olmayacaktır. Bu yüzdendirki evrakların Türkiye'deki tercüme bürolarından Türkçeye çevrilmesi ve Noter Onayı yaptırılması daha mantıklı ve doğru olacaktır. Apostillerde ana başlığın Fransızca’da geçtiği gibi (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) şeklinde yazılması zorunludur.

Apostil Tasdik İşlemleri İçin İstenen Evraklardan Bazı Örnekler

Nüfus Cüzdanı
Pasaport
Evlilik cüzdanı
Boşanma evrakları
Mahkeme Kararı
Diploma
Transkript
İkametgah senedi
Banka/Finans Raporları
Patentler
Resmi Yazışmalar
Kira Kontrat Tercümesi
Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi
Faaliyet Belgesi Tercümesi
Şirket Bilançosu Tercümesi
Gelir Tablosu Tercümesi
Nakit Akım Tablosu tercümesi
Alım – Satım Sözleşmesi Tercümesi
Şirket Kuruluş Sözleşmesi Tercümesi
Deniz Taşımacılığı Sözleşmesi
Ruhsat Belgeleri Tercümesi
Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi
Fatura Tercümesi
ÇED Raporu Tercümesi
Temsilcilik Sözleşmesi Tercümesi
Distribütörlük Anlaşması Tercümesi
İdari Şartname Tercümesi
Hesap Ekstresi Tercümesi
Banka Dökümü Tercümesi
Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi
Başvuru Talep Yazısı Tercümesi
Çeki Listesi Tercümesi
Tapu Tercümesi
Kredi Sözleşmesi Tercümesi
sB Projeleri Tercümeleri
Vekaletname Tercümesi
Ticari Sicil Gazetesi Tercümesi
Patent Başvurusu Tercümesi
Vergi Beyannamesi Tercümesi
Oda Sicil Kaydı Tercümesi
İmza Sirküleri Tercümesi
Bayilik Sözleşmesi Tercümesi
Vergi Levhası Tercümesi
Pazarlama Sözleşmesi Tercümesi
İnşaat Sözleşmesi Tercümesi
Pasaport Tercümesi
Teknik Şartname Tercümesi
Kullanım Kılavuzu Tercümesi
Gümrük Belgeleri Tercümesi
Sigorta Poliçesi Tercümesi
Garanti Belgesi Tercümesi
Devlet Teşvik ve Destekleri Tercümesi
Hissedarlar Sözleşmesi Tercümesi
Bilirkişi Raporu Tercümesi
İhale Belgeleri ve Şartname Tercümesi
ATA Karnesi Tercümesi
Banka Hesap Cüzdanı Tercümesi
Lisans Sözleşmeleri
Teminat Mektubu Tercümesi
Ticari Yazışmaların Tercümesi
Ticari Vize Evrakları Tercümesi
Menşe Şahadetnamesi Tercümesi
TIR Karnesi Tercümesi
Taşeron Sözleşmesi Tercümesi
Ehliyet Tercümesi
Faaliyet Tablosu ve Raporu
Web Sitesi Tercümesi
Konşimento Tercümesi