ÇAPRAZ ÇEVİRİ

Çapraz Çeviri

Çapraz çeviri, kaynak ve hedef dillerin ikisinin de yabancı dil olmasıdır. Yani tercümanın ana dili dışında ki dillerdir. Genellikle hedef veya kaynak dilden birinin Türkçe olduğu çevirilerle daha çok karşılaşılsa da bazı ender durumlarda çapraz çeviriye ihtiyaç olmaktadır. Örneğin Fransızcadan Rusçaya çeviri yapmak gerekebiliyor. Bu gibi durumlarda her iki dile de hakim tercüman bulma olasılığı düşük olsa da rastlamak mümkündür. Bazı hukuk büroları çapraz çeviri gerektiren durumlarda kaynak dili önce Türkçe'ye, sonra da hedef dile çevirirler. Ancak bu zaman kaybına neden olmaktadır. Zaman kaybı dışında anlam kayıpları da yaşanmaktadır. Bu tabi ki tercih edilecek bir durum değildir. Ancak çok zorunlu ise bu şekilde tercüme yapılmaktadır. Çapraz çeviride, kaynak dil hedef dile direkt olarak çevrildiği için anlam kaybı çok daha az olmakla beraber zamandan büyük ölçüde kazanılmaktadır. Bu da hem müşteri açısından hem de tercüme bürosu tarafından daha fazla tercih edilmektedir. Kaliteli hizmet veren ve işini ciddiye alan tercüme büroları çapraz çeviri gerektirecek durumları göz önüne alarak iki ya da daha fazla yabancı dili iyi derecede bilen tercümanlarla çalışmaktadırlar. Çapraz çeviri fiyatlandırması da normal çeviri ücretlerinden farklıdır. Her iki dil ücretinin toplamı ile ücretlendirilir. Örneğin, Fransızcadan Rusçaya çeviri yapılıyor ise hem kaynak dilin hem de hedef dilin birim fiyatları toplanarak ücretlendirilir. Örnek üzerinden anlatacak olursak Fransızca çeviri ücreti ve Rusça çeviri ücreti toplanarak fiyatlandırılır.

Ülkemiz de son yıllarda dış ticaretin artması ile çapraz çeviri ihtiyacı da artış göstermiştir. Dış ticaret yapan firmalar bu gibi durumlarda tercümanlık bürolarına başvurarak çapraz tercüme talebinde bulunurlar. Genellikle iş anlaşmaları, sözleşmeler çapraz tercüme yöntemi ile noter tasdikli belgeler haline getirmek gerekir ve burada çapraz tercüme hayati önem kazanmaktadır. Çapraz çeviri gerekir ise ve zaman varsa önce anadile sonra diğer tercüman tarafından diğer dile çevrilmek zorunda olunabilir. Hedef ve çevrilecek dil konusunda gerekli uzman tercümanı bulamaz isek bu yola başvurmak zorunda olunabilir. Bu durumda tam ters yoldan son çeviriden ana dile oradan ilk dile çeviri kontrolü gerekebilir. Bu maliyet, zaman ve fiyatın artmasına neden olur.