Hukuki Tercümede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Hukuki Tercüme

Hukuki tercümede dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsetmeden önce Hukuki tercümenin ne demek olduğunu, nerelerde kullanıldığını ve kimler tarafından yapılması gerektiğinden bahsedelim ve açıklayalım.

Hukuki Tercüme Nedir?

Hukuki tercüme, hukuki metinlerin yada yazıların sağlıklı ve doğru olarak bir dilden başka bir dile tercüme edilmesidir. En çok ihtiyaç duyulan tercüme dalından biri olan hukuki tercüme günümüzde ticari ve siyasi alanlarda çok sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Hukuki Tercümede Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Hukuki tercümeyi yapabilmek için hukuk konusunda uzman kişilerin tercih edilmesi doğru olacaktır, eğitim yıllarının başından itibaren hukuki alanlardaki kanunlara ve anayasaya kadar farklı birçok alanda kendini geliştiren ve bu dallara hakim olan kişiler hukuki tercümeyi gerçekleştirebilir. Bu durumun önemini kavrayan ve farkında olan çeviri büroları bünyelerinde uzman hukuk tercümanları bulundurarak hizmet vermekte ve hukuki alanlardaki terminolojilere ve dünyada bulunan diğer hukuk sistemlerine ve süreçlere hakim olan uzman hukuki tercümanları tercih etmektedirler. Bu noktada hukuki tercümesi yapılacak olan belgenin yada konuşma metninin ait olduğu dildeki kültürel yapıya da hakim olmak çevirinin anlam kaybı olmadan yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken bir başka noktadır. Eğer belirttiğimiz bu önemli noktalara ve kriterlere dikkat edilmez ve büyük önem taşıyan hukuki çeviriler dalında uzman kişiler tarafından yapılmaz ise istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir ve sıkıntılı durumların oluşmasına sebebiyet verilebilir. Ülkemizde son yıllarda bölgedeki diğer ülkeler ve Avrupa Birliğine üye ülkeler arasında yapmış olduğumuz antlaşmalar ve yürüttüğümüz diplomatik ilişkilerden dolayı hukuki tercümenin önemi hissedilir derece artmıştır buna bağlı olarak hukuki tercüme dalındaki iş yoğunluğunda da bir artış gözlemlemekteyiz. Tabi hukuki tercüme sadece bahsettiğimiz bu diplomatik ilişkilerde kullanılmamaktadır, gelişen ticaret antlaşmaları sayesinde yurt dışı ile ticaret yapan firmalar tarafından da sıklıkla hukuki tercümeye başvurulmaktadır. Yurt dışı ile ithalat yada ihracat yapan firmalar, yabancı kaynaklı olup ülkemizde temsilcilik açmış olan şirketler tüm ticari görüşme, antlaşma, sunum ve belgelerin çevirisi için uzman hukuki tercümanlardan yardım almakta ve çevirilerini yaptırmaktadırlar. Hukuki tercüme bu nedenle ekonomik sistem açısından çok önemli bir yerde durmaktadır, özellikle ithalat ve ihracaat ile uğraşan firmalar açısından olmazsa olmaz bir tercüme biçimidir, şirketler arası yapılan antlaşmaların veya vekaletnamelerin tercümesi ve bu tercümelerinde adli organlar tarafından birinci derecede kriter olarak alınması hukuki tercümenin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir. Bu noktada çeviri yapılırken olabilecek bir hata şirketler arası ilişkileri bozabilir hatta şirketler arasında krizler çıkmasına neden olabilir. Mahkeme kararları, şartnameler, velaketnameler, kira kontratları, uluslararası antlaşmalar hukuki tercümenin başlıca olarak kullandığı alanlardır, bu alanlardaki belge, sözleşme gibi dökümanların tercüme edilmesi sırasında çok dikkatli olunması gerekmektedir bu sırada en çok dikkat edilmesi gereken nokta ise terimler, sayfanın düzeni, yazım tarzı gibi noktaların diğer çeviri türlerinden farklı olmasından dolayı bunların çevirisinin yapılırken bu kurallara ve püf noktalarına dikkat edilmesidir.

Hukuki Tercüme Nerelerde Kullanılır?

Hukuki tercümeye ihtiyaç duyulan alanlar oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir, bu alanlara örnek vermemiz gerekirse; Hisse Alım Sözleşmesi Tercümesi, Kira Sözleşmesi Tercümesi, Mahkeme Kararı Tercümesi, Taahhütname Tercümesi, Muvafakatname Tercümesi, Vasiyetname Tercümesi, Boşanma Kararı Tercümesi, Tutanak Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Yargıtay Kararı Tercümesi, Genelge Tercümesi, İbraname Tercümesi, Kefaletname Tercümesi, İhbarname Tercümesi, AB Mevzuatı Tercümesi, İstinabe Yazışma Tercümesi, Beyanname Tercümesi, Dava Evrakları Tercümesi, Tapu Tercümesi, Pasaport Tercümesi, Yabancı Mevzuat Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, Anlaşma Tercümesi, Kanun Tercümesi, Protokol Tercümesi, Ön Protokol Tercümesi, Ticari Mevzuat Tercümesi, Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi, Lisans Sözleşmesi Tercümesi, Patent Sözleşmesi Tercümesi, Distribütörlük Sözleşmesi Tercümesi, Bayilik Sözleşmesi Tercümesi, Franchise Sözleşmesi Tercümesi, Satış Sözleşmesi Tercümesi,Yeminli beyan tercümesi, Yasal uyarıların tercümesi, Akreditif mektuplarının tercümesi, Davalarda kullanılacak teknik belge tercümesi gibi alanları örnek verebiliriz. Hukuki tercüme yapılacak olan her türlü belgenin uzman hukuki tercümanlar tarafından çok dikkatli bir şekilde bir çok defa okunması, çeviri yapılacak olan belgenin eksiksiz bir şekilde tamamen anlaşılmış olması gerekmektedir. Çevrilecek olan belgenin yada metnin içinde çok sayıda terim olabilir, bu terimlerin mümkünse ilk sayfalarda eksiksiz bir şekilde belirtilmesi iyi olacaktır, bu şekilde geniş ve farklı alanlara bilgi alanlarına sahip olan hukuki tercüme uzmanları farklı dillerdeki terminolojilere daha az vakit kaybı yaşayarak ulaşabilir ve bu sayede çeviri hem çok daha hızlı bir şekilde yapılırken hem de çok daha doğru ve anlamlı olarak tamamlanabilir. Hukuki tercüme de aynı medikal çeviride olduğu gibi hayati önem taşımaktadır, yapılabilecek en ufak bir hata yada çeviri yanlışlığı geri dönüşü olmayan maddi yada manevi zararlara yol açabilir ve büyük tazminatlar ödenmesine kadar birçok sorun ortaya çıkartabilir. Bu durumda hem firmalar açısından hemde şahıslar açısından istenmeyen sonuçlardan kaçınılması adına hukuki tercüme yapılırken çok dikkatli olunmalı ve kontrol edilmelidir. Kontrol mekanizmasından bahsetmişken redaksiyon nedir? İsterseniz kısaca ondan da bahsedelim. Redaksiyon, çevirisi yapılmış olan herhangi bir belge, antlaşma, sözleşme, rapor, sunum gibi dökümanların daha sonra son halinin verilmesi ve hazır duruma getirilmesi için yapılan işleme verilen isimdir. Dilbilgisi kurallarına, dilin özelliklere göre değişen farklılıklara uygun bir şekilde gözden geçirilir ve kontrol edilir. Ayrıca anlatım bozuklukları varsa onlar düzeltilir, imla hataları varsa onlar tespit edilip düzeltilir. Hukuki çevirisi yapılmış olan sözleşmelerin, vekaletnamelerin, ticari belgelerin, kontraktların ve buna benzer tüm dökümanların redaksiyon işleminin de uzman elemanlar tarafından yapılması gerekmektedir.