İNGİLİZCE MEDİKAL ÇEVİRİ

İngilizce Medikal Çeviri

Öncelikle ingilizce medikal çevirinin var oluş nedeninden kısaca bahsetmemizde fayda var; tıp ve sağlık bilimi uzun yıllardan bu yana bilimi, insan gücünü ve gelişen teknolojiyi kullanarak insanlık için büyük faydalar ve hastalıkların tedavileri içinde çok büyük gelişimler ve yöntemler geliştirmiştir. Zaman içerisinde bulunan bu tedavi yöntemleri de kendi içinde geliştirilmiş ve daha iyi ve daha kısa zamanda daha kesin sonuçlar alınan yöntemler bulunmuştur. Çok değil önceki yüzyıl içinde insanlar veba hastalığı nedeniyle ölürken günümüzde bu hastalığın izleri yok edilmiş ve ortadan kaldırılmıştır. Bu noktada tıp biliminin bu denli gelişmesindeki en büyük etken her dilden ve her dinden bilim insanının ortaklaşa bir çaba gösterip bu bilime yapmış oldukları katkıdır.

Her dilde ayrı ayrı olarak yapılan çalışmalar, bilgiler, yazılar, araştırmalar ve buna benzer tüm kaynakların diğer dillerde konuşan bilim adamları içinde kendi dillerine çevrilmesi ihtiyacı da kaçınılmaz olmuştur, işte bu noktada ingilizce medikal çeviri sayesinde ihtiyaç duyulan kaynakların doğru ve sağlıklı bir şekilde tercüme edilmesi sağlanmaktadır.

Konu sağlık ve bilim olduğu için diğer konularda olduğu gibi tıbbi kaynakların tercüme edilmesi açısından ingilizce medikal tercüme çok büyük önem taşımaktadır. İngilizce medikal çeviri sayesinde ortaya çıkan kaynaklar hem nesilden nesile aktarılmış olacak hem de ingilizce dilini bilmeyen insanların da faydalanmasını sağlayarak onların da tıp bilimine bir katkıda bulunmalarına yardımcı olacaktır, tabi bu noktada ingilizce medikal çeviri için konusunda uzman kişileri tercih etmeye dikkat edilmesi gerekmektedir.

Tıbbi konularda yazılan bir makale ve ya da herhangi bir yazılı kaynağın doğru ve sağlıklı bir şekilde tercüme edilmesi çok önemlidir bunun içinde ingilizce medikal çeviri konusunda tıbbi terimlere hakim olan uzman kişilerin önemi ortaya çıkmaktadır çünkü bu konularda yapılacak en ufak bir dilbilgisi ya da ifade çevirisi yanlışlığı o kaynağı okuyan kişi tarafından çok farklı şekilde algılanıp çok önemli ve hayati hatalar yapmasına neden olabilir. Bu nedenle ingilizce medikal çeviri ihtiyaçlarınızda konusunda uzman ve deneyimli kişiler ya da kurumlar ile birlikte çalışmayı tercih etmenizi tavsiye ederiz.
İngilizce medikal çeviri dalında tıp biliminde tercüme edilmesi gereken birçok kaynak ve dokümanlar bulunmaktadır, tıbbi dokümanların tamamı, ilaç prospektüsleri, epikriz raporları, reçeteler, medikal cihaz kullanım kılavuzları, teşhis ya da tedavi bildiren belgeler, klinik raporları, tıbbi makaleler, sağlık sektöründe kullanılan program ve yazılımlar, broşür ve kitapçıklar gibi birçok kaynak ingilizce medikal çeviri uzmanları sayesinde sağlıklı ve doğru bir biçimde tercüme edilebilmektedir.

İngilizce Medikal Çeviri Yaparken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Daha önce de belirttiğimiz gibi İngilizce medikal çeviri yapacak olan kişiyi ya da kurumları seçerken tıp bilimindeki terimlere hakim ve bu sektörde deneyimli olmalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Hem medikal alanda eğitim görmüş, hem çeviri konusunda deneyim sahibi kişilerle çalışmak ilgili çevirinin kalitesi açısından hayati önem taşımaktadır. Her tıp mezunu ve İngilizce bilen kişi iyi bir medikal çeviri uzmanı olamayacağı gibi, her çevirmenlik mezunu ve İngilizce’ye hakim çevirmen de medikal çeviride son derece başarılı olamayabilir.

İngilizce Medikal Çeviri ve Güvenirlilik

İngilizce medikal çeviri diğer çeviri türlerine göre çok daha fazla bir önem arzetmektedir ayrıca çok daha fazla özen ve emek isteyen bir çeviri türüdür. Tıbbi bir alanda çeviri yapılması ve doğrudan insan hayatını olumsuz etkileyebilecek bir durumda olması açısından ingilizce medikal çeviri uzmanının hata yapması kabul edilemez, yapılacak en ufak bir çeviri hatası bile çok büyük riskler doğurabilir ve ayrıca bu tip hatalar da doğal olarak hukuki açıdan da bir sorumluluk ve bir yaptırıma neden olabilir.

İngilizce Medikal Çeviri Hangi Alanlarda Gerekli Olabilir?

• Medikal cihazların kullanım kılavuzları ya da tanıtım broşürlerinde,
• İlaç prospektüslerinde
• Tıp alanında yazılmış makale, rapor, araştırma gibi tüm belgelerde,
• Hasta raporları, epikriz raporları ve laboratuvar testlerinde,
• Tıbbı alanlarda kullanılan programlar, yazılımlar ve internet sitelerinde,
• Medikal şirketlerin Ruhsatlandırma Departmanlarında,
Bu yazılanlara ek olarak daha spesifik örnekler vermemiz gerekir ise; adli tıp, anestezi, endoskopi, genel cerrahi, göz hastalıkları, ecza ve eczacılık, kalp ve damar cerrahisi, çocuk ve ruh sağlığı, genetik bilimi, biyofizik, dermatoloji, patoloji, nöroloji, kardiyoloji, diş hekimliği, farmakoloji, endokrinoloji, travmatoloji, psikiyatri, radyoloji, dahiliye, ortopedi, halk sağlığı, psikoloji, histoloji, şifalı bitkiler, tedavi yöntemleri, embriyoloji, diyagnostik, deontoloji, mikrobiyoloji, biyoistatistik gibi alanlarda da ingilizce medikal çeviri kullanılmaktadır.