İNGİLİZCE SİMULTANE ÇEVİRİ

İngilizce Simultane Çeviri

Öncelikle İngilizce simultane çeviri hakkında bilgi vermeden önce simultane çeviri nedir isterseniz onu açıklayalım. Simultane kelimesinin kökeni Latince'dir ve kelime anlamı aynı anda gerçekleşen olarak tanımlanmıştır, simultane çeviri ise aynı anda gerçekleştirilen tercüme anlamına gelmektedir. İngilizce simultane çeviri ise İngilizce olarak yapılan bir konuşmanın aynı anda başka bir dile çevrilip aktarılmasıdır.


İngilizce Simultane Çeviri Nasıl Yapılır?


İngilizce simultane çeviri, özel olarak hazırlanmış bir kabinde ya da odada mikrofon ve kulaklık yardımı ile eğitimli ve deneyimli ingilizce simultane çeviri uzmanları tarafından yapılır. Simultane çevirmenlik özel bir meslektir ve özel bir eğitim gerektirmektedir. Simultane çeviri yapan uzmanın çeviriyi yaparken o dile ait kültürel ve sosyal anlamları da kaybetmemesi gerekmektedir, bunun yolu da İngilizce diline ve kültürüne hakim olmaktan geçmektedir. İngilizce simultane çeviri yapacak olan uzmanın bu dile hakim olması ve konuşmacı ile dinleyenler arasındaki diyaloğu kurması ve bunu da dinleyicilere hissettirmesi çok önemlidir, simultane çeviri yapan kişinin, konuşmacının dediklerini kelimesi kelimesine çevirmesi değil, çeviri yaptığı dildeki kullanım şekline göre doğru anlamını vererek, doğru algılanmasını sağlayıp ona göre yansıtması önemlidir, aksi taktirde konuşmacının yaptığı konuşma tam olarak izleyiciye/dinleyiciye aktarılamaz ve kopukluklar meydana gelebilir.
Konferans, toplantı, basın açıklaması, seminer, eğitim, paneller, sempozyumlar ve bunlara benzer durumlarda İngilizce simultane çeviri uzmanı, çevirisine konuşmacı ile beraber başlar ve eş zamanlı bir şekilde çeviriyi yapar böylelikle konuşmacı ile tercümanın ingilizce simultane çevirisi hemen hemen aynı anda bitmiş olur. Yapılan konuşma ve çeviri siyasetten sanata, ekonomiden spora herhangi bir konu üzerine olabilir o nedenle İngilizce simultane çeviri yapacak olan uzmanın bu alanlardaki tüm terimlere ve kelimelere hakim olması gerekmektedir. Bu noktada düşünülenin aksine herhangi bir üniversitede tercümanlık eğitimi almış herkesin simultane çeviri yapabileceği düşüncesi doğru değildir. İngilizce metin çevirisi ile İngilizce simultane çeviri birbirinden çok farklıdır, metin çevirisi anlık ve canlı olarak yapılmazken, İngilizce simultane çeviri anlık ve canlı olarak yapıldığı için temel olarak birbirinden çok farklı yapıya sahiptir. Yazılı metin çevirilerinde geriye dönük düzeltme şansı varken İngilizce simultane çevirilerde çeviri konuşmacı ile eşzamanlı yapıldığından hata payı yok denecek kadar azdır.

Simultane çeviriyi aslında bir tiyatro oyununa, metin çevirisini ise sinemaya benzetebiliriz, nasıl ki tiyatroda hataya yer yoksa, İngilizce simultane çeviride de hataya yer yoktur, hızlı düşünme, doğru kelimeleri seçmek bu noktada dikkat edilmesi gereken ve ayrı bir uzmanlık isteyen noktalardır. Özellikle devlet düzeyindeki görüşme ya da toplantılardaki simultane çeviriler son derece hassas olup yapılabilecek en ufak bir çeviri hatası çok büyük krizlere bile neden olabilmektedir.

İngilizce Simultane Çevirinin Avantajları Nelerdir?

Toplantılar sırasında yapılan konuşmaların izleyici ve davetliler tarafından en doğru ve anlık olarak anlaşılması için geçerli olan en iyi ve hızlı yöntemdir.
Aynı anda ve canlı olarak bir dilin başka bir dile hatasız olarak çevrilmesini sağlar.
Anlık ve hatasız olarak çeviri yapıldığı için zaman kayıpları ya da herhangi bir gecikme yaşanmamasını sağlar.


İngilizce Simultane Çeviride Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Teknik Altyapı ve Sistem

İngilizce simultane çeviri için gereken kabin, kulaklık ve mikrofon sistemi çok önemlidir bu hizmetlerin konusunda uzman bir şirket tarafından alınması gerekmektedir. Herhangi bir aksilik ya da teknik arıza durumuna karşı yeterli sayıda mikrofon ve kulaklık bulundurulması çok büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda simultane çeviri yapacak olan uzmanın, konuşmayı yapacak olan kişiyi, salonu ve ekranı rahat bir şekilde görmesi gerekmektedir.

Konuşmaya Ait Dokümanlar ve Belgeler

İngilizce simultane çeviri yapılacak konuşma öncesi o konuşmaya ait olan dokümanların çeviriyi yapacak olan uzmana verilmesi, uzmanın o dile ve konuşma yapılacak olan alanın terminolojisine hakim olması açısından çok büyük önem taşımaktadır. Konuşma metninin daha önceden simultane çeviri yapacak olan uzmana verilmesi aynı zamanda yapılacak olan simultane çeviri kalitesini ve niteliğini de arttırır. Tabi bu noktada akla gelen bir soru olabilir, o da çeviriyi yapacak olan uzmana verilen doküman ve metinleri gizliliği konusudur çünkü yapılan konuşma kimi zaman halka açık olan seminer, toplantı, panel olsa da kimi zamanda devletler arasında yapılan gizlilik arz eden konuşma ve toplantılar da olabilir, bu noktada simultane çeviri yapacak olan uzmana teslim edilen dokümanlar gizlilik ilkesine uygun olarak kesinlikle gizli tutulacaktır ve eğer istenir ise de konuşma ya da toplantı bittikten sonra iade edilecektir. İngilizce simultane çeviri yapacak olan uzmanlar için yardımcı olabilecek bir noktada, toplantı ya da konuşma sırasında çeviri yapılacak metin ve konuşma içeriği ile ilgili daha önceden bir bilgilendirme yapılmasıdır, bu durumda simultane çeviri yapacak olan uzman hem daha detaylı bilgi sahibi olmuş olacak hem de işverenlerin çeviri yapacak uzmanı tanıması açısından daha yararlı olacaktır.

Simultane Çeviri Çalışma Saatleri

İngilizce simultane çeviri yapılacak konuşma ya da toplantıdan önce bir görüşme yapılarak çeviri yapılacak olan toplantının yada konuşmayı yapacak olan konuşmacının elindeki metni okumasının yani konuşmasının ne kadar süreceğinin bilinmesi gerekmektedir çünkü simultane çeviri yapacak olan uzmanın sağlıklı bir şekilde hatasız olarak çeviri yapabileceği süre bir saattir, bu süreden fazlası gerekirse bu defa iki kişiden oluşan bir İngilizce simultane ekibi oluşturmak gerekmektedir, eğer ki simultane yapılacak süre altı saati aşacak ise bu defa da üçüncü bir İngilizce simultane çeviri uzmanı görevlendirilmelidir.

Simultane Çeviri Sırasında Video Gösterimi

İngilizce simultane çeviri yapılacak olan toplantı ya da konuşma sırasında eğer konuşma metninin yanında bir video gösterimi de olacak ise bunun daha önceden simultane çeviri yapacak olan uzmana da gösterilmesinde fayda vardır ayrıca video oynatımı sırasında da videonun sesinin de çeviri yapacak olan uzmanın kulağına aktarılması gerekmektedir.

Simultane Çeviriyi Kayıt Altına Alma

Toplantı ya da konuşma sırasında ingilizce simultane çeviri uzmanı tarafından yapılacak olan çevirinin kayıt altına alınması isteniyorsa bunun daha önceden çeviri yapacak olan şirkete belirtilmesi gerekmektedir, eğer böyle birşey isteniyorsa çeviriyi yapacak olan çevirmenin simultane olarak bu kayıt üzerinde bir telif hakkı ortaya çıkmış olacaktır.