İngilizce Teknik Tercüme Nedir ?

İngilizce Teknik Tercüme Nedir?

İngilizce teknik tercüme, teknik konulardaki kullanım kılavuzları, mühendislik alanlarındaki teknik şartnameler, teknik içerikli katalog ve broşürler, atölye el kitapları / onarım kılavuzları, teknik servis bültenleri, elektrik şemaları, teknik eğitim dokümanlarının çevirilerini kapsamaktadır ve bu gruba giren tüm dokümanların çevirileri teknik konuda eğitim almış ve çeviri sektöründe deneyimli ve/ya teknik çeviri konusunda uzman İngilizce çevirmenler tarafından yapılır. Çevirmenin eğitim durumu, mesleki deneyimi, sektörel deneyimi göz önünde bulundurulularak seçilmesi İngilizce teknik tercümenin kalitesinde en belirleyici etkenlerdendir. Nasıl ki bir teknik konularda uzman bir çevirmen bir sözleşme çevirisini sağlıklı bir şekilde yapamazsa, teknik tercüme deneyimi olmayan bir çevirmenin de bir teknik kılavuz çevirmesi kalite anlamında iyi sonuçlar vermeyecektir.
Tercümanlık mesleği bilindiği gibi dil ve bilgi birikimi konusunda uzmanlık gerektiren bir meslektir ve çevirmenin çalıştığı alan kapsamındaki tüm konulara teknik olarak hakim olması gerekmektedir, aynı şekilde İngilizce teknik tercüme yapan çevirmenlerin de teknik konulara hakim olması kalite açısından son derece belirleyicidir. İngilizce teknik tercüme uzmanının teknik konulara hakim olmasının yanında çeviri yapacağı teknik konulardaki terimleri de çok iyi bilmeli ve çeviri sırasında ilgili sektörde en yaygın kullanımı olan karşıkları tercih etmelidir.

İngilizce Teknik Tercüme Hakkında

Hiçbir zaman karşılaşılmak istenmese de tercüme hataları her sektör çevirilerinde majör ya da minör hatalarla karşımıza çıkabilmekte ve bu hatalar da maddi manevi önemli kayıplara sebebiyet vermektedir. İngilizce teknik tercüme konusunda çevirmenin majör bir hata yapması ve bu durumun editörler tarafından da tespit edilmeden direkt son kullanıcıya ulaşması telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Özellikle kullanım kılavuzları, atölye el kitapları/onarım kılavuzları, servis bültenleri gibi dokümanlarda tercüme hatalarının oluşu direkt son kullanıcıyı ya da cihazın kendisini olumsuz etkileyebilmekte ve ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Örneğin bir kullanım kılavuzunun tercüme hatası tespit edilmeden basılması ve son kullanıcıya ulaşması satın alınan ürünün doğru bir şekilde kullanılmamasına ve bu sebepten ürünün arızalanmasına ya da kullanıcının zarar görmesiyle ve bun abağlı olarak ilgili üretici firmanın prestij kaybıyla sonuçlanabilir.

İngilizce teknik tercüme konusu çok fazla alanı kapsamaktadır, yazımızın başında belirttiklerimizin dışında otomotiv sektöründeki çeviriler, deniz taşımacılığındaki şartnameler, elektronik ve güvenlik sistemlerinde kullanılan sistemlerin kullanım şartları ve teknik detayları, enerji sektöründeki teknik şartnameler, ziraat ve tarım sektöründeki teknik şartnameler ile telekom alanında kullanılan alt yapıya ait tüm yasal şartlar, sözleşmeler ve teknik altyapı bilgileri, havacılık alanındaki çeviriler, hava ulaşım araçlarının kullanım şartları, bilgisayar mühendisliği ve yazılım sektöründeki tüm konular, İngilizce teknik çevirmenlerin uzmanlığındaki konular arasına girer, saydığımız bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz.

İngilizce Teknik Tercüme Yaparken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

İngilizce teknik tercüme yapan kişinin öncelikle hem ilgili alana hem de kaynak ve hedef dillere hakim olması gerekir. İlgili çevirmenin eğitim durumu, sektör deneyimi de İngilizce teknik tercüme kalitesinde son derece etkili olacaktır.
İngilizce teknik tercüme sırasında çevirmen son derece yakın, sade bir dil kullanmalıdır. Belirsiz, farklı anlamda yorumlanabilecek her türlü ifadeden uzak durmalıdır. İngilizce teknik tercüme hedef kitlesi son kullanıcı olabildiği gibi teknisyen, bir atölyede çalışan servis personeli de olabilir. Her halukarda kullanılan dilin hedef kitle üzerinde herhangi bir belirsizliğe, soru işaretine sebebiyet vermemesi gerekir. Aksi durumda bir kullanıcı satın almış olduğu ürünü yanlış kuşlanabilir, bir teknisyen tamir etmekte olduğu aracı yanlış işlem yapmak suretiyle bozabilir, bu ve bunun gibi birçok örneği sıralamak mümkündür. Bu gibi sorunların yaşanmaması için İngilizce teknik çeviri yapan kişilerin dil sadeliğine son derece önem vermeleri gerekir.
İngilizce teknik tercümelerde çoğu zaman kaynak metin dili uzun ve karmaşık cümlelerden oluşabilir. Bu noktada çevirmenin görevi gerekirse bu uzun cümleleri bölerek, anlatılmak isteneni birden fazla net cümleyle anlatmaya çalışmaktır. Önemli olan teknik tercümeyi okuyan kişilerin anlatılmak istenen her detayı doğru bir şekilde anlamalarıdır.

Çeviri öncesi İngilizce kalması istenen kısımlar konusunda mutabık kalınmalı, çeviride herhangi bir arayüz terimi geçiyorsa bu terimin İngilizce mi kalınacağı, direkt Türkçe’ye mi çevrileceği yoksa İngilizce bırakıp parantez içerisinde mi Türkçe karşılığının yazılacağı konusu da karara bağlanmalıdır. Bu konular çeviri başlamadan netleştirilirse, çeviri sonrası herhangi bir düzeltme ile vakit kaybı yaşanmayacaktır.
Bir diğer önemli konu, İngilizce teknik tercümede kullanılan terminolojidir. Bu konuda çevirmen, aksi belirtilmediği sürece, sektörde en yaygın kullanılan terim karşılıklarını tercih etmelidir. Sektörde kullanılan ortak bir terminolojinin kullanılması çevirinin daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır. Çeviri sırasında sıkça tekrarlanan İngilizce terimler için ayrı bir terim sözlüğü oluşturup ilgili sorumlulardan bu terim karşılıkları konusunda onay almak da çeviri sürecini kolaylaştıracak ve çeviri sonrasındaki terminolojik düzeltmeleri minimuma indirecektir.
Son olarak İngilizce teknik tercüme sırasında çevirmene sağlanan referans dosyalardan çeviri sırasında mutlaka yararlanılması, gerekirse internet üzerinden araştırmalar yaparak konuya olan hakimiyet pekiştirilmelidir. Çeviri sırasında karşılaşılan ve de emin olunamayan her türlü detay ilgili sorumlulara iletilmeli ve bu soru işaretleri giderildikten sonra çeviri teslim edilmelidir.