TİCARİ TERCÜME

İngilizce Ticari Tercüme Nedir?

İngilizce ticari tercüme çeviri dalları arasında kendine özel bir alana sahiptir ve bu alana özel uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Özel çeviriler arasında yer alan ingilizce ticari tercüme konusuna finans, bankacılık, sigortacılık, yatırım ve fon yönetimi danışmanlığı, ithalat ve ihracat, dış ticaret, ekonomi yönetimi ve borsada işlem gören tüm yazışmalar, bilanço ve evraklar, alım satım işlemleri, mali raporlar, yıllık veya dönemsel bilançolar, gelir ve gider tabloları, hisse senedi bilgileri, piyasa analiz ve araştırma raporları, sanayi ve ticaret bakanlığını tarafından onaylanması gereken ürünlere ait kullanım kılavuzları, broşür, katalog, ticari yazışmalar, web siteleri, gümrük evrakları, ürüne ait faturaları, proje yatırım detayları, finansal bültenler, finansal destek belgeleri, konşimento çevirileri, ekonomik analiz raporları, ithalat ve ihracat taahhütlerinin çevirileri, ticari sertifika çevirileri, iktisadi evrakların tercümeleri, distribütörlük antlaşmalarının çevirileri, finans alanındaki akademik yayınların,makalelerin veya dergilerin çevirileri, imza sirküleri çevirisi, gümrük beyannamesi ve gümrük çıkış beyannamesi, kalite belgesi çevirileri, kar ve zarar raporlarının tercümeleri gibi birçok konu yer almaktadır, bu saydığımız bütün kategorilerdeki tüm çeviriler ve raporlamalar ingilizce ticari tercümeve gümrük tercümesi kategorisine dahil olmaktadır. İngilizce ticari tercüme uzmanlarının da diğer çeviri uzmanları gibi çeviri sırasındaki anlam ve akıcılığın bozulmaması adına iki dilin kültürüne hakim olmalarının yanı sıra ticari alanlarda da belirli bir seviyede uzman olmaları gerekmektedir.

İngilizce Ticari Tercüme Neden Gereklidir?

İngilizce ticari tercüme yapılan konuların oldukça önemli ve dikkat gerektiren konular olmasından dolayı tercüme sırasında ekstra özen gösterilmeli ve yoğun bir çalışma ile sağlıklı bir çeviri elde edilmelidir. Özellikle bankacılık, finans, ekonomi, yatırım, borsa, sigortacılık, fon yönetimi, ithalat ve ihracat gibi birçok alanda ingilizce ticari tercüme vazgeçilmez ve olmazsa olmaz bir alandır. Yurtdışı ile ticaret yapan herbir firmanın iş yoğunluğu ve iş hacmine göre bir yada daha çok ingilizce ticari tercüme uzmanına ihtiyacı vardır, aksi taktirde sadece dil bilen fakat tercüme konusunda uzman olmayan, ticari faaliyetlerdeki teknik konu ve teknik terimlere hakim olmayan kişilere bu tip önemli evrak yada sözleşmelerin tercümeleri yaptırılır ise istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir ve böylece bu şirketler büyük zararlar elde edebilirler.

İngilizce Ticari Tercüme Yapmanın Zorlukları Nelerdir?

İngilizce ticari tercüme yapılırken çevirilecek olan dilerin kültürlerine, dillerin gramer yapısına, dini inançlara ve hatta o dillere ait coğrafyalara hakim olmak ve yapılarını bilmek gerekmektedir. Tabi bunların yanısıra tercüme yapılacak konuların ticari faaliyetleri ilgilendiren konuların olmasından dolayı ingilizce ticari tercüme yapan uzmanın finans, iktisat, ekonomi, muhasebe, bankacılık ve sigortacılık gibi hakim olması gerekir kaldı ki bu tip geniş bir yelpazeye sahip konulara da hakim olmak zor ve emek isteyen bir süreçten geçmeyi zorunlu kılar. Tercüme edilen evraklar, sözleşmeler, alım satım belgeleri, fatura çevirileri, ithalat yada ihracat için gereken evraklar, finansal rapolar ve buna benzer evraklar çoğunlukla değerli evrak kategorisinde olacağı için ingilizce ticari tercüme uzmanının bu alandaki süreçlere ve bilimlere hakim olması, titiz ve özenli bir şekilde çalışarak hatasız olarak tercüme işlemini gerçekleştirmesi çok önemlidir.

İngilizce ticari tercüme yapılacak olan kaynak metninde kullanılan teknik terimlerin aynen ve anlamının bozulmadan aktarılması, finans, iktisat ve ekonomi gibi dallardaki teknik terimlere hakim olunması aynı zamanda ticari faaliyetlerde kullanılan evrensel terimlerinde eksiksiz olarak bilinmesi çok önemlidir. Kaynak olarak verilen ve ingilizce ticari tercüme uzmanı tarafından çevrilmesi istenen metine sadık kalınarak en doğru şekilde çevrilmesi gerekmektedir.

İngilizce Ticari Tercüme Neden Gereklidir?

İngilizce ticari tercüme yapılan konuların oldukça önemli ve dikkat gerektiren konular olmasından dolayı tercüme sırasında ekstra özen gösterilmeli ve yoğun bir çalışma ile sağlıklı bir çeviri elde edilmelidir. Özellikle bankacılık, finans, ekonomi, yatırım, borsa, sigortacılık, fon yönetimi, ithalat ve ihracat gibi birçok alanda ingilizce ticari tercüme vazgeçilmez ve olmazsa olmaz bir alandır. Yurtdışı ile ticaret yapan herbir firmanın iş yoğunluğu ve iş hacmine göre bir yada daha çok ingilizce ticari tercüme uzmanına ihtiyacı vardır, aksi taktirde sadece dil bilen fakat tercüme konusunda uzman olmayan, ticari faaliyetlerdeki teknik konu ve teknik terimlere hakim olmayan kişilere bu tip önemli evrak yada sözleşmelerin tercümeleri yaptırılır ise istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir ve böylece bu şirketler büyük zararlar elde edebilirler.

İngilizce Ticari Tercüme ve Diğer Tercüme Türleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tercümenin kelime olarak sözlük anlamı birçok kişinin de bileceği üzere bir dilden başka bir dile aktarma veya çevirme olarak açıklanabilir. Tercüme birçok farklı alanı kapsayabilir, sanattan, siyasete, sağlıktan tarihe bütün bu konular tercüme sayesinde bir dilden başka bir dile çevrilebilir. Bütün bu konularda sağlıklı, anlaşılır ve doğru bir şekilde tercüme yapabilmek için o dillere ait kültürlere hakim olmak gerekmektedir. Fakat saydığımız bu geniş yelpaze içerisinde ingilizce ticari tercüme diğerlerine göre çok daha fazla uzmanlık, bilgi birikimi ve tecrübe isteyen bir tercüme dalıdır. Özellikle ticaret hukuku, ekonomi, iktisat, finans, işletme gibi dallarda daha önceden eğitim almış bu konulara hakim olan ingilizce ticari tercüme uzmanlarının yer alması çok daha doğru ve sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. İngilizce ticari tercüme aslında sadece evrak yada buna benzer belgelerin çevirisini kapsamamaktadır, bunlara ek olarak birde ticari faaliyetler sırasında sıkça karşımıza çıkan yabancı konukları karşılama ve onları misafir etme süreçleri de vardır, bu durumlarda da ingilizce ticari tercüme uzmanlarından yardım alınabilir.

Ülkeler arası seyahat eden ve gittiği ülkede ticari faaliyetler için sözleşmeler yada çeşitli antlaşmalar imzalayacak olan iş adamlarına yada şirket temsilcilerine ticari tercüme uzmanları sayesinde yardımcı olabilir ve bu şekilde bir diyalog kurulmasını sağlayabilirsiniz. Hepimizin bildiği üzere bu seyahatlerde havaalanından karşılama, otele yerleştirme, olası iş yemekleri, kokteyl, davet yada açılışlarda, fuarlarda ve bu süreci takiben misafirleri havaalanından uğurlamaya kadar geçen süreç ticari faaliyetlerin başarısı için çok önemlidir ve bu nedenle ister bireysel olsun isterse de bir firmaya bağlı olarak ingilizce ticari tercüme uzmanınızı çok iyi ve dikkatli seçmeniz gerekmektedir.

İngilizce Ticari Tercüme Uzmanına Nerelerde İhtiyaç Duyulur?

İthalat ve ihracat sözleşmeleri, Kalite belgesi çevirileri Her türlü ticari yazışma ve belgeler, Bayilik antlaşmaları, Bankacılık, finans, ekonomi ve muhasebe dallarındaki çeviriler, Lisans ve patent sözleşmeleri ve yazışmaları, Sigortacılık sektöründeki poliçeler ve sözleşmelerin çevirileri, Ekonomik ve finansal faaliyet raporları, Mali tablolar ve bilançoların çevirileri, Gümrük evrakları ve faturaları, Yapılan ihalelerin maddeleri ve içerikleri, ..gibi daha birçok örnek verebileceğimiz sektör veya konularda ingilizce ticari tercüme uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.