KONSOLOSLUK ONAYI

Konsolosluk Onayı Nedir?, Hangi Evraklarda Konsolosluk Onayı Gereklidir?

Yurtdışında resmi makamlarda kullanılacak çevirilerin büyük çoğunluğu için noter yeminli tercüme ve Apostil tasdik onayı gerekmektedir. Apostil anlaşmasına dahil olmayan bir ülkeden ise Valilik ve Konsolosluktan onay gerekmektedir. Konsolosluk süreçlerindeki ücretlendirmeler, her ülkenin konsolosluğuna göre fiyatlar değişiklik gösterip olup, sayfa veya belge başına tastik ücreti ödenir.

Konsolosluk Onayı Gerektiren Evraklardan Bazı Örnekler

Nüfus Cüzdanı
Pasaport
Evlilik cüzdanı
Boşanma evrakları
Mahkeme Kararı
Diploma
Transkript
İkametgah senedi
Banka/Finans Raporları
Patentler
Resmi Yazışmalar
Kira Kontrat Tercümesi
Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi
Faaliyet Belgesi Tercümesi
Şirket Bilançosu Tercümesi
Gelir Tablosu Tercümesi
Nakit Akım Tablosu tercümesi
Alım – Satım Sözleşmesi Tercümesi
Şirket Kuruluş Sözleşmesi Tercümesi
Deniz Taşımacılığı Sözleşmesi
Ruhsat Belgeleri Tercümesi
Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi
Fatura Tercümesi
ÇED Raporu Tercümesi
Temsilcilik Sözleşmesi Tercümesi
Distribütörlük Anlaşması Tercümesi
İdari Şartname Tercümesi
Hesap Ekstresi Tercümesi
Banka Dökümü Tercümesi
Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi
Başvuru Talep Yazısı Tercümesi
Çeki Listesi Tercümesi
Tapu Tercümesi
Kredi Sözleşmesi Tercümesi
sB Projeleri Tercümeleri
Vekaletname Tercümesi
Ticari Sicil Gazetesi Tercümesi
Patent Başvurusu Tercümesi
Vergi Beyannamesi Tercümesi
Oda Sicil Kaydı Tercümesi
İmza Sirküleri Tercümesi
Bayilik Sözleşmesi Tercümesi
Vergi Levhası Tercümesi
Pazarlama Sözleşmesi Tercümesi
İnşaat Sözleşmesi Tercümesi
Pasaport Tercümesi
Teknik Şartname Tercümesi
Kullanım Kılavuzu Tercümesi
Gümrük Belgeleri Tercümesi
Sigorta Poliçesi Tercümesi
Garanti Belgesi Tercümesi
Devlet Teşvik ve Destekleri Tercümesi
Hissedarlar Sözleşmesi Tercümesi
Bilirkişi Raporu Tercümesi
İhale Belgeleri ve Şartname Tercümesi
ATA Karnesi Tercümesi
Banka Hesap Cüzdanı Tercümesi
Lisans Sözleşmeleri
Teminat Mektubu Tercümesi
Ticari Yazışmaların Tercümesi
Ticari Vize Evrakları Tercümesi
Menşe Şahadetnamesi Tercümesi
TIR Karnesi Tercümesi
Taşeron Sözleşmesi Tercümesi
Ehliyet Tercümesi
Faaliyet Tablosu ve Raporu
Web Sitesi Tercümesi
Konşimento Tercümesi