Medikal Çeviri Teknikleri

Medikal Çeviri Teknikleri

Medikal Çeviri Teknikleri ve Medikal Tercümede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Medikal Çeviri Teknikleri

Medikal çeviri tercüme türleri arasında en önemli olan tercümeler arasında sayılabilir, medikal çeviri insan sağlığı ve hayatı ile doğrudan ilgili olmasından dolayı çok daha fazla özen, dikkat, yetenek ve tecrübeye sahip olan medikal çeviri dalında uzman çevirmenler tarafından yapılmalıdır.

Medikal Çeviri Nerelerde Kullanılır?

Medikal çevirinin ihtiyaç duyulduğu alanlar gerçekten çok fazladır, tıp ile ilgili her alanda medikal çeviriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanların arasında; bilimsel makaleler, tıbbı çeviriler, araştırma raporları, ameliyat raporları, doktor raporları, ilaç prospektüsleri, ilaç patentleri, klinik deney raporları, ilaç katalogları, klinik rapor tercümeleri, analiz raporları tercümeleri, medikal araç ve gereçlerin tercümeleri, kongre metinleri, tıbbi sunumların tercümeleri, medikal cihaz tercümeleri, reçete çevirileri, klinik tanıtımları, ilaç tanıtımları, tahlil sonuçları, tıbbı araç gereç çevirisi, hasta bilgileri, tıbbi cihaz şartnameleri, tedavi tercümesi, tıbbi donanım tercümesi, medikal broşür tercümesi, medikal teşhis tercümesi gibi bir çok farklı alanı sayabiliriz. Medikal çeviri günümüzde gittikçe zorunlu bir hal almaktadır, sürekli ve çok hızlı bir şekilde ilerleyen teknolojiye bağlı olarak sağlık sektörüde bundan etkilenmekte çok hızlı bir şekilde gelişmektedir, doğal olarak bu gelişmeler, araştırmalar, tedavi türleri, yeni medikal cihazlar, yeni ilaçlar bir biri ardına ortaya çıkmakta böylece medikal çeviriye sürekli olarak bir ihtiyaç duyulması durumu ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmelere bağlantılı olarak çok fazla sayıda kitap ve makale yayınlamakta olup bunların en kısa sürede istenilen dile çevrilmesi artık çok sık rastladığımız bir durum haline gelmiştir.

Medikal Çeviride Nelere Dikkat Edilmelidir?

Diğer çeviri türlerinde olduğu gibi medikal çeviri dalında da dikkat edilmesi gereken çok önemli maddeler bulunmaktadır. Medikal çeviriyi yapacak olan uzman tercümanın tıp dalında uzman olması gerekmektedir, çeviri yapılacak olan her hangi bir dökümanda karşısına çıkacak olan tıbbi terimleri bilmesi ve bu terimlere hakim olması büyük önem taşır. Medikal çevirinin en zor ve en hayati çeviri türü olmasından dolayı bu dalda çeviri yapacak olan kişinin kesinlikle ama kesinlikle her türlü tıbbi tanımlara, açıklamalara, isimlendirmelere ve terimlere hakim olması gerekir ancak bu şekilde sağlıklı ve doğru bir şekilde medikal çeviri yapılabilir. Yapılacak olan her daldaki çevirinin doğru ve sağlıklı olarak yapılması elbette çok önemlidir ancak bunların hepsinin bir şekilde telafisi mümkün olabilir ancak medikal çeviride ana öge insan ve insan sağlığı olmasından dolayı hataya yer vermemektedir yapılacak bir çeviri hatası insan sağlığına yada daha kötüsü insan hayatına tehlikeli bir durum açılmasına sebep olabilir. En basit bir örnek vermek gerekirse; ilaç prospektüslerini söyleyebiliriz, burada yapılacak bir medikal çeviri hatası birçok kişinin sağlığı açısından tehlike yaratabilir yada ilacı kullanması sakıncalı olan kişilerin yanlışlıkla bu ilacı kullanmasına neden olabilir. Bu noktada daha önce söylediğimiz gibi medikal çeviri yapacak olan uzmanın tıbbi terimlere hakim olması gerektiğinden yola çıkarsak medikal çeviriyi yapacak olan kişinin uzman bir doktor olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde medikal çeviri yeni ortaya çıkan tedavi yöntemlerinin nasıl uygulanacağı yada yeni çıkan herhangi bir medikal cihaz yada aletin nasıl kullanılacağı konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilme yapılabilmesi açısıdan çok önemlidir, medikal çeviri doktorlara yeni tedavi yöntemlerini doğru bir şekilde hastalarına uygulayabilmelerine yada dış kaynaklı faydalı olabilecek bir medikal gelişim ile ilgili dökümanları okuyup belkide yeni tedavi yöntemleri bulabilmesine yardımcı olacaktır. Aynı şekilde çeşitli hastalıklar yada rahatsızlıklar için hastalara özel olarak üretilen medikal cihaz yada aletlerin onların satışını yapan kişilerin sattıkları bu cihazların tam olarak nasıl kullanıldığını öğrenmeleri ve bu bilgileri medikal cihazları kullanma durumunda olan hastalara anlatmalarına oldukça büyük katkıda bulunmaktadır. Aynı şekilde bu tip medikal cihazları kullanacak olan hastalarında bu cihazların kullanım kılavuzlarında yazan talimatlara uyarak kullanmaları açısından medikal çeviri hayati bir görev edinmektedir. Medikal çeviri bir açıdan da yeni tedaviler bulunması yada mevcut tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine çok büyük katkıda bulunur. Günümüzde artık bilgiye erişmek oldukça kolay, gelişen teknoloji ve internet sayesinde çok uzak olan mesafeler artık bir tık uzağımızda bu aynı şekilde medikal araştırmalar, incelemeler, raporlar ve analizler içinde geçerli işte bu noktada okuyup öğrenmek istediğimiz herhangi bir medikal makaleyi uzman medikal çevirmenler sayesinde kendi dilimize çevrilip okuyabilir ve bu makalelerden yola çıkarak tıp alanında yeni tedavi yöntemleri yada yeni buluşlar ortaya çıkartabiliriz. Tıp bilimi bugüne kadar sahip olduğu ve ortaya koyduğu başarısını her dilden her ülkeden her dinden insanın yaptığı katkılara borçludur, dünya üzerinde her ülkede bir birinden değerli doktorlar bulunmakta ve birçoğu da tıp bilimine katkıda bulunmak için sürekli yeni araştırmalar yapmakta, yeni makaleler yayınlamakta yada yeni tedavilere ışık tutacak bilgiler hazırlamaktadır, işte bu noktada dünya üzerinde ortaya konulan bu yeni ve faydalı çalışmaların kolayca bir dilden başka bir dile çevrilmesi, bu bilgiye ihtiyaç duyan diğer tıp bilimi adamları tarafından öğrenilmesi medikal çeviri sayesinde gerçekleşmektedir. Eğer medikal çeviri olmamış olsaydı çok büyük olasılıkla dünyanın bir birinden farklı ülkelerinde ortaya çıkan yeni araştırmalar yeni ilaçlar yada yeni tedavi yöntemleri diğer ülkelerdeki doktorlar tarafından öğrenilemeyecek yada çok zor ve uzun zaman alarak öğrenilecekti, herhangi bir makale yada araştırmaya ulaşılabilse bile kendi diline çevrilmediği için bu konu üzerinde çalışan doktorun araştırmaları sekteye uğrayacak yada belkide başarısızlıkla sonuçlanacaktı, bu durum sonucunda da olumsuz olarak etkilenenler yine hastalar olacaktı. Sadece bu örnek bile medikal çevirinin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir.