NOTER YEMİNLİ TERCÜME

Noter Yeminli Tercüme Nedir? Hangi Evraklarda Noter Yeminli Tercüme Gereklidir?

Noter Yeminli tercüme ilgili belgelerin bir dilden istenen başka bir dile, noterde yemin belgesi olan tercümanlar tarafından tercümesinin yapılması, ilgili tercüman veya tercüme bürosu tarafından kaşelenerek imzalanması işlemidir. Genellikle resmi evraklarda, konsolosluklar ya da mahkemeler tarafından talep edilen tercümelerde noter yeminli tercüman imzası talep edilir. Yeminli tercüman; herhangi bir dilde yaptığı çevirinin altına imzasını atan ve yaptığı çeviriden doğacak hataların sorumluluğunu noterin çevirinin yapıldığı belgeye bastığı kaşe ile üzerine alan kişidir. Yasal süreçlerle resmi makamlara sunulması gereken evrakların, resmi belgelerin tercümeleri, konusunda uzman ve noter yeminli tercümanlarımız tarafından yapıldıktan sonra, anlaşmalı olduğumuz noterler kanalıyla tasdik edilip onaylanma sürecidir. Noter hizmeti talep edildiği taktirde tarafımızdan eksiksiz yapılıp teslim edilebilir. Yeminli Tercüman kaşe ve imzalı talep edilen evraklardan çeviri ücreti dışında ek bir ücret talep edilmez. Noter onay ücreti, çeviri hizmetinin dil çifti farketmeksizin satır / karakter sayısı dikkate alınarak hesaplanır ve Noter resmi makbuzu karşılığı müşterilere teslim edilir

Noter Yeminli Tercüme yapılması İçin İstenen Evraklardan Bazı Örnekler

Nüfus Cüzdanı
Pasaport
Evlilik cüzdanı
Boşanma evrakları
Mahkeme Kararı
Diploma
Transkript
İkametgah senedi
Banka/Finans Raporları
Patentler
Resmi Yazışmalar
Kira Kontrat Tercümesi
Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi
Faaliyet Belgesi Tercümesi
Şirket Bilançosu Tercümesi
Gelir Tablosu Tercümesi
Nakit Akım Tablosu tercümesi
Alım – Satım Sözleşmesi Tercümesi
Şirket Kuruluş Sözleşmesi Tercümesi
Deniz Taşımacılığı Sözleşmesi
Ruhsat Belgeleri Tercümesi
Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi
Fatura Tercümesi
ÇED Raporu Tercümesi
Temsilcilik Sözleşmesi Tercümesi
Distribütörlük Anlaşması Tercümesi
İdari Şartname Tercümesi
Hesap Ekstresi Tercümesi
Banka Dökümü Tercümesi
Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi
Başvuru Talep Yazısı Tercümesi
Çeki Listesi Tercümesi
Tapu Tercümesi
Kredi Sözleşmesi Tercümesi
sB Projeleri Tercümeleri
Vekaletname Tercümesi
Ticari Sicil Gazetesi Tercümesi
Patent Başvurusu Tercümesi
Vergi Beyannamesi Tercümesi
Oda Sicil Kaydı Tercümesi
İmza Sirküleri Tercümesi
Bayilik Sözleşmesi Tercümesi
Vergi Levhası Tercümesi
Pazarlama Sözleşmesi Tercümesi
İnşaat Sözleşmesi Tercümesi
Pasaport Tercümesi
Teknik Şartname Tercümesi
Kullanım Kılavuzu Tercümesi
Gümrük Belgeleri Tercümesi
Sigorta Poliçesi Tercümesi
Garanti Belgesi Tercümesi
Devlet Teşvik ve Destekleri Tercümesi
Hissedarlar Sözleşmesi Tercümesi
Bilirkişi Raporu Tercümesi
İhale Belgeleri ve Şartname Tercümesi
ATA Karnesi Tercümesi
Banka Hesap Cüzdanı Tercümesi
Lisans Sözleşmeleri
Teminat Mektubu Tercümesi
Ticari Yazışmaların Tercümesi
Ticari Vize Evrakları Tercümesi
Menşe Şahadetnamesi Tercümesi
TIR Karnesi Tercümesi
Taşeron Sözleşmesi Tercümesi
Ehliyet Tercümesi
Faaliyet Tablosu ve Raporu
Web Sitesi Tercümesi
Konşimento Tercümesi