TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE

TERCÜME SEKTÖRÜ

Tarihte ve Günümüzde Tercüme Sektörü

Günümüzde oldukça yaygınlaşan tercüme sektörünün doğuşu çok eski çağlara dayanmaktadır. Dil en etkili iletişim aracıdır. Yüzyıllar öncesinde farklı dilleri konuşan insanlar arasındaki iletişim tercüme sektörünün düşünüldüğü gibi yeni değil, oldukça eski zamanlara dayandığı anlaşılıyor. Yazının bulunmasından önce sözlü tercüme ile anlaşma yoluna gidilirken yazının bulunması ile sözlü tercüme yerini yazılı tercümeye bırakmıştır. O dönemlere ait yazılı tercümeye ait kanıtlar bulunmaktadır. Ancak sözlü tercüme döneminden bir kanıt bulunamamıştır. Yazılı tercümenin kanıtlarının başında Gılgamış Destanı gelmektedir. MÖ 2000 li yıllarda Gılgamış destanının bazı bölümleri farklı dillerde yazılmış. Bu da bize tercüme sektörünün oldukça eski çağlarda bile var olduğunu kanıtlıyor. Eski dönemlere ait tabletler incelendiğinde birçok edebi eser tercümesine rastlanmaktadır. Özellikle doğu ve batı medeniyetleri arasında oldukça fazla tercüme yapıldığı yine arkeolojik kazılarda bulunan tabletlerden anlaşılıyor. Geçmişten günümüze tercüme sektörünün artarak geliştiğini görmekteyiz. Farklı kültürlerde, coğrafyada bulunan, farklı dil konuşan insanlar, birbirleri ile iletişim halinde olmuşlar, gerek ticari gerek şahsi olarak tercümeye ihtiyaç duymuşlardır. Yakın tarihimize geldikçe tercüme sektörünün de ilerlediğini görmekteyiz. Fetihler ve Dünya savaşları sırasında ülkeler arası anlaşmalar, yazışmalarda tercüman kullanıldığını biliyoruz. Günümüzde ise tercüme sektörü oldukça hızlı büyümüştür. Küreselleşen dünya ile birlikte uluslar arası ticaret sektörü ciddi bir gelişme göstermiş bu da tercüme bürolarının çoğalmasına neden olmuştur. Aynı şekilde teknolojinin gelişmesi ile tercüme bürolarının yanı sıra çeviri yapan internet sitelerine bile rastlamaktayız.

Yine internet sayesinde ülkeler arası iletişimin artması da tercüme sektörünün gelişmesinde büyük rol oynuyor. Ülkeler arası kişilerin şahsi iletişimi yanı sıra kurumsal firmaların dış ticaret ilişkileri, yabancı ortaklıklar, yurtdışı eğitiminde artış, evlilikler, boşanmalar tercüme sektörünün hızla gelişmesinde rol oynamaktadır. Tarihimize ve bu günümüze baktığımızda coğrafyalar arası iletişimin, herhangi bir nedenden dolayı da olsa var olduğunu gösteriyor. Dünyadaki dillerin zenginliği, dünya insanlarının iletişiminde tercüme ihtiyacına neden olmuştur. Teknolojinin gelişim hızına bakılırsa gelecekte tercüme sektörü daha çok gelişme göstererek ve belki de bambaşka boyutlar kazanacaktır.