TERCÜMAN KİMDİR ?

Tercüman Kimdir ?

Tercüman kimdir diye soracak olursak, bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişiye mütercim, bir konuşmanın ya da metnin okunması veya yazılması neticesinde çevirisini gerçekleştiren kişiye ise tercüman denir. 
Bu iki kavram sıklıkla birbiriyle karıştırılıp birbiri yerine ifade edilir. Bu nedenle günümüzde, her iki terimi de kapsayacak yapıda olan “Çevirmen” ifadesi ağırlıklı tercih sebebini oluşturur.

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler, ülkemizin, teknoloji transferleri, ithalat ve dışa açılımda gösterdiği yoğun çabalar nitelikli çevirilere duyulan gereksinimi daha da artırdı. Teknik, hukuk, tıbbi gibi sürekli gelişim gerektiren meslek alanlarında her gün eklenen yeni kavramlar ve terimler gündemin ve gelişmelerin de takip edilmesini ve bu doğrultuda çevirilerin gerçekleştirilmesini gerekli kıldı. 

Avrupa birliğine uyum süreci, bilgi toplumu olma arzumuz ve bu doğrultuda çeviri sektöründe gerçekleşen gelişmeler ülkemiz açısından önem taşıyan süreçlerden birisi oldu. Ülke menfaatlerini Yurtdışında temsil eden Devlet yetkilileri, diplomatlarımız, dış ticaret temsilcilerimiz, iş adamlarımız, sporcularımız, kültürel ve sosyal alanda hizmet gören birimlerimiz, ürün tanıtım fuarlarımız gibi Yurtdışı ile bağlantılı olan tüm alanlarda çeviri hizmeti büyük önem taşır. Uluslararası ilişkilerin her aşamasında iki ayrı dili ve kültürü birleştiren, yazılı veya sözlü iletişimi sağlayan çeviri hizmeti de; Sunulduğu her alanda uzmanlık, deneyim, kişisel gelişim ve profesyonellik gerektiren ve büyük önem taşıyan bir meslek dalıdır.

Çevirmenliğin Önemi Nelerdir ?

Globalleşen Dünya’da sınırların ortadan kalkmasıyla Ülkelerarası ilişkilerin yoğunlaşması ile bu ilişkilerin kurulmasının temel taşlarından biri olan çevirmenlik mesleği de daha fazla önem kazanmıştır.
Bu alanda 20 yılı aşkın tecrübemizin bize verdiği güçle www.tercume.com.tr olarak çeviri, simültane tercüme simultane çeviri, spontane çeviri, ardıl çeviri, ticari, hukuki, tıbbi çeviriler, ürün görsel tanıtımlarında seslendirme ve dublaj gibi birçok alanda hizmet sunuyoruz. Deneyimli, nitelikli personelimiz ve çevirmen kadromuzla sizlere doğru güvenilir ve hızlı hizmet sunmayı ana vizyonumuz olarak niteliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz hizmet anlayışı ile çok sayıda referansa ulaşmış bulunmaktayız. Yılların bize kattığı deneyimi işimize yansıtıyor ve üstlendiğimiz projeleri kendi projemiz olarak önemsiyoruz.
Çevirmenlik ve Tercümanlığı bize kattığı özellikleri büyük bir hassasiyet ile değerlendiriyor ve ADH Avrasya Translation ailesi olarak mesleğimizin gerektirdiği tüm kaideleri eksiksiz uyguluyor, yüksek kalite standartlarında hizmet sunuyoruz.