Tercüme bir dile ait sözlü konuşmayı, ya da yazılı metni başka bir dile aktarma işlemidir. Çeviri hizmeti birebir, kelimesi kelimesine yapılabilir ancak bazı dillerdeki farklı anlamlardan ötürü yaklaşık tercümeler de yapılabilir. Diller arasında çeviri yapan kişiye Tercüman denir.
Tercume

Diller ve Tercüme


İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana toplumlar kendi aralarında iletişim kurabilmek için çeşitli sesler kullanmışlardır. Dilin doğuşu kesin olmamakla birlikte izleri yarım milyon yıl öncesine dayanmaktadır. Dil insanların kendi aralarında anlaşmasını sağlayan doğal bir araçtır. Kelimelerden oluşan sözlü iletişimi tanımlar. Vücut hareketleri ile anlaşma sağlayan beden dili de aslında diller grubu alanına girmektedir. Aynı zamanda içinde bulunulan toplum ve şartlar ile sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir olgudur dil. Dünyanın farklı bölgelerinde tarihten, geleneklerden ve yaşam koşullarından etkilenen çeşitli diller var olmuştur. Farklı dillerin çokluğu aslında tercüme olgusunu ortaya çıkarmaktadır. Farklı iki dili konuşan insanın birbirini anlayabilmesi için doğru tercüme şarttır. Ferdinand De Saussure gibi bilim insanları dilin insan düşüncesi ile seslerin zihinde canlanması olarak nitelendirilir. Mesela Türkçe de kedi olarak tanımladığımız hayvan İngilizce’de cat, Almanca’da katze, Fransızca’da chat, Rusça’da kot sesleri ile ifade edilmektedir. Tercüme Gereksiniminin Ortaya Çıkışı Dil bilimine bakacak olursak tercüme herhangi bir dildeki konuşma ya da metnin farklı bir dile çevirilmesi ve Sonuçta anlaşılmasını sağlamaktır. Yaklaşık 100 bin yıl önce dillerin ortaya çıktığı düşünülürse tercüme gereksinimi çok eski zamanlarda ortaya çıkmıştır. Sözlü tercüme belki dillerin ortaya çıktığı tarihlere dayanabilir ancak yazılı tercümeye ait ilk metinlere Sümerler’de rastlanmıştır. Tercüme bir dile ait bir konuşmayı, ya da yazıyı başka bir dile aktarma işlemidir. Çeviri hizmeti birebir, kelimesi kelimesine yapılabilir ancak bazı dillerdeki farklı anlamlardan ötürü yaklaşık tercümeler de yapılabilir. Bu durumda önemli olan cümlenin anlamının bozulmaması ve aynı manaya gelmesidir. Bu nedenle tercüme konuşma ya da metnin karşılığını tam anlamıyla yansıtmaya ve doğru anlaşılmasına dayanır.

tecume-nerede-kullanılır

Tercüme Nerelerde Kullanılır?

Günümüzde tercüme birçok alanda kullanılmaktadır ve ister tüzel kişilikler olsun ister şahıslar olsun bugün herkes tercüme hizmetine gerek duyabilmektedir. Hukuki tercüme, medikal çeviri, simultane tercüme, akademik tercüme, tez tercümeleri, gümrük tercümesi, ticari tercüme, apostil tercüme, noter onaylı tercüme gibi bir çok tercüme çeşidi bulunmaktadır. Uluslararası kongreler, seminerler, eğitimler, siyasi, şahsi ya da ticari yargı süreçleri gibi bir çok alanda tercüme hizmetine başvurulmaktadır. genel olarak tercüme işlemi çok fazla dikkat ve titizlik bunun yanında uzmanlık gerektirmektedir ancak özellikle hukuki, ticari, tıbbi tercüme çeşitlerinde insan hayatı doğrudan ya da dolaylı şekilde etkilenebileceği için bu türler hata kabul etmemektedir. Simultane tercüme eş zamanlı olarak çeviri yapabilmeye ve aslında tercümanın uzmanlığını kanıtlamasına olanak sağlar. Bu tercüme şekli de daha çok birden fazla katılımcının olduğu konferanslar, seminerler veya eğitimlerde kullanılır. Tercüman kendisine ayrılan bir kabinden ses sistemi aracılığı ile konuşmacıyı dinler ve dinleyicilere eş zamanlı olarak çeviri yapar. Simultane tercüme için de aşırı dikkat ve doğru ifadeler kullanmak çok önemlidir. Konuşmacının dinleyiciler tarafından yanlış anlaşılmasının önüne geçecek uzmanlıkta olması gerekmektedir.

Tercümenin Aşamaları

Tercüme işlemi uzman bir tercüman tarafından yapılmalı ve belirli aşamalardan geçirilmelidir. Bu aşamaları bağımsız bölümler olarak düşünmemeliyiz aslında her bir aşama tercüme döngüsünü oluşturan ve bütünlük sağlayan adımlardan oluştur. Tercümenin 1. aşaması çeviri ile başlar. Çeviri yapacak olan kişi için hedef dil ana dili olmalıdır. Ana dili olmasının önemi tercüme işleminin eksiksiz ve çeviri yapılan dilin kurallarına göre yapılabilmesidir. Çeviri yaptığı dile de en az ana dil düzeyinde hakim olması gerekmektedir. Tercüme yapılan dildeki dil kurallarını, cümle kalıplarını, ata sözlerini, deyimleri ve gündelik kelimeleri tam olarak anlaması ve yansıtması gerekmektedir. Aynı zamanda ilk aşama olan çeviri işleminde tercüme edilecek konuda tercümanın uzmanlığı teknik terimleri de anlaması açısından çok önemlidir. 2. aşama, ön okuma aşamasıdır. Tercüme edilen metinin imla hataları ve anlam bozuklukları açısından gözden geçirilmesini ve hataların tespit edilmesini içerir. 3. aşama, düzeltme aşamasıdır. Tercüme edilen metindeki tespit edilen hataların projenin bütçesi kapsamına göre tercüman tarafından ya da her iki dilde de uzman olan bir çevirmen tarafından düzeltilmesine dayanır. 4. aşama, denetleme aşamasıdır. Ana dili hedef dil olan bir uzman tarafından çevirilen metinden bağımsız olarak denetleme yapılır ve daha sonra tercüme yapılan metin ile karşılaştırılır. 5. aşama, son okuma aşamasıdır. Bu aşamaya prova aşaması da diyebiliriz. İngilizcede proofreading olarak geçmektedir. Görselliğe önem verilen bir aşamadır ve tercüme edilen metin bu aşamada görsel tasarım uzmanları tarafından proofreading edilir. 6. aşama, kalite güvencesi aşamasıdır. Bu aşamayı projenin yöneticisi gerçekleştirir. Tercüme metninde dilin kalitesi, yerel tanımlamalarla uyumluluğu, belirlenmiş bir biçim ve metrikler varsa bunlara uygunluk ve tercümenin okuyucuya tam ve eksiksiz iletilmesi amacı ile gerçekleştirilir. Ayrıca tercümeyi gerçekleştiren çevirmene daha sonraki işlerinde hatalarını sıfıra indirmesi adına bir puanlama yapar. Tercüme edilen metinin başarı ve kalitesinin değerlendirmesi yapılır ve kayıt altına alınır. Tercüme işlemlerinde birçok olumsuzluk ve hata ile karşılaşılabilir. Kaynak metin ile ya da dille alakalı bir çok sorun ile karşılaşma olasılığı söz konusudur. Tercüme edilecek metindeki bazı kısımlar okunmuyor ya da silinmiş olabilir, metinde kaynak belirtilmemiş olabilir, kaynak metin üstünde değişiklik yapılmış olabilir, eksik metinlerle veya yazım hataları ile karşılaşılmış olabilir, anlam belirsizlikleri söz konusu olabilir, görsellerle anlatılmaya çalışılan örnekler varsa bu görsellerde eksiklikler olabilir. Dil ile alakalı olarak, tercüme yapılan metnin dilinde deyişlere, anlamı bilinmeyen kısaltmalara, argo kelimelere, farklı şivelere yer verilmiş ve bu kelimeler yanlış anlaşılmış olabilir. Bu olumsuzluklar tercüme işlemini de olumsuz etkileyebilir ancak böyle bir durumda uzman bir tercüme bürosu ile çalışıyor olmanız ve tamamen konu ile alakalı uzmanın sizin için tercüme işlemini yapıyor olması oluşabilecek bu hataları minimize etmenizi sağlayacaktır. Keza yazımızın başında da belirttiğimiz gibi tercüme işlemini yapacak kişinin sadece kaynak dili ya da hedef dili konuşabiliyor olması yeterli değildir. Hem kaynak dilin hem de hedef dilin tüm kurallarına, ata sözlerine, deyişlere, kısaltmalara ve teknik terimlere hakim olması gerekmektedir. Aynı zamanda tercüme edilecek konuda da uzman olması şarttır.

Tercüme Çeşitleri Nelerdir?

Tercüme hizmeti bugün bir çok alanda ihtiyaç olabileceği gibi en yayın tercüme çeşitleri arasında, medikal çeviri, hukuki tercüme, simultane tercüme, apostil çeviri, makine tercümesi, teknik tercüme, ticari tercüme, akademik tercüme gibi alanlar bulunmaktadır. Her bir tercüme çeşidi için hangi dilde çeviri yapılacaksa hem hedef dili ana dil olan hem de kaynak dili ana dili kadar iyi bilen ve o konuya son derece hakim olan uzmanlar kullanılmalıdır. Ticari tercümelerde yapılacak hatalar firmaların zararına yol açabileceği gibi ticari ilişkilerini de olumsuz etkileyebilir. Mesela medikal çeviri aynı zamanda tıp bilimiyle de yakından ilgili olduğu için yine bu tercüme türünde çevirinin kati suretle doğru yapılması insan sağlığı açısından çok büyük önem arz etmektedir. Hukuki tercüme ise başlı başına bir uzmanlık konusudur. Bu tercüme alanında kişi ya da kurumların yasal konuları ele alındığı için, mahkeme gibi süreçleri yapılabilecek hatalar olumsuz etkiler ve sonuç olarak kişi ya da kurumların cezai yaptırıma uğramasına sebep olurlar. Simultane tercüme işlemi için konuşmanın akışını değiştirmeyecek, yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek kadar çeviri yapılacak dillere hakim olan tercümanların kullanılması önerilmektedir. Yine akademik tercümeleri düşünürsek, doğru yapılmayan tercüme akademisyenlerin yanlış bilgi aktarmasına öğrencilerin ise yanlış bilgi edinmesine sebebiyet verebilir. Tüm bu sebeplerden ötürü seçeceğiniz tercüme bürosunun ve tercümanların uzmanlığı hayati önem taşımaktadır. tercüme.com’un onlarca uzmandan oluşan tercüman kadrosu ile sorunsuz ve hatasız tercüme hizmeti alabilirsiniz. Bu aşamada aslında tercümanların belirli konularda uzmanlaşmış olması çok büyük önem taşımaktadır. Çevirisi yapılan konu ile alakalı ne kadar bilgiye sahip oldukları, jargonları, teknik terimleri ne kadar bildikleri ve doğru aktarabildikleri önem arz eder. Türkiye’de tercüme hizmetleri Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanmaktadır. Osmanlı döneminde kullanılan ana dil Arapça idi ve birçok doğu devleti ile bütünlük içerisinde ilerlemek mümkünken bilim, fen, teknoloji anlamında Batı’nın gerisinde kalınıyordu. Bu dönemde Osmanlı’da da dilmaç adı verilen tercümanlar sarayda göreve başladı. Özellikle Rum asıllı vatandaşlardan seçilen dilmaçlar sayesinde Osmanlı İmparatorluğu da Batı’daki bir çok yenilikten haberdar oluyor ve ülke gelişimi için katkıda bulunabiliyordu. Osmanlı’da 1821 de Tercüme Odası kurularak ilk çeviriler resmi dil olarak Fransızca’dan yapıldı. Daha sonra Fransızca yerini İngilizce’ye bıraktı. İlk çevirilen eserler Balcac, Victor Hugo gibi Fransız edebiyatçıların eserlerinden yapılmıştır. Türkiye’de bugün her dil bilen ve tercüman olmak isteyen kişi bu mesleği yapabilmektedir. Gelişmiş olan ülkelerin çoğunda tercümanlık yapabilmek için lisans eğitimini tamamlamak ve bir çok sınavdan başarılı olmak gerekmektedir. Noter onayı aldığınız takdirde çervirmenlik yapabiliyorsunuz ve tercüme hizmetini meslek edinebiliyorsunuz. Oysa yurt dışında tercümanlık unvanı ciddi yasalar ile korunmaktadır. ADH Translation olarak bizim önceliğimiz sıradan tercümanlar kullanmamak gerçek anlamda uzman kadromuz ile hatasız, doğru çeviriler yapabilmek ve müşterilerimizin memnuniyetini sağlamaktır. Tercüme hizmetinin fiyatı konusuna ve uzunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Kitap çevirilerinde telif’te devreye girer. Bu arada kitap çevirisi demişken bu bir ustalık işidir. Çünkü kitap çevirisi yapmak için sadece dil bilmek yeterli değildir. Kitap tercüme edecek uzman aynı zamanda edebiyatla da ilgili olmalı ve Türk dilini tüm yazım kurallarına uyarak, anlam bozukluklarına mahal vermeden yapması gerekmektedir. Kitabın aslındaki duygu çevirisine de yansıtılmalıdır ki bu yazar için en önemli unsurdur. Yazarın vermiş olduğu duygu ve düşünceyi okuyucuya tam anlamla yansıtamayan tercümeler hem kitabın tirajında hem de okuyucuda bırakacağı etki açısından hayal kırıklığına yol açabilmektedir. Dolayısıyla kitap tercüme hizmeti hem Türk Dili’ni hem de Edebiyatı iyi bilmeli. Kaynak kitaptaki metni tam olarak anlayabilmeli ve yansıtmak istediği duyguyu doğru cümleler ile yansıtmalıdır. Kitap çevirisinde bire bir kelime çevirisi olarak çalışılamaz. Konu ve duygu bütünlüğü önemlidir. Bu yüzdendir ki dünyaca ünlü birçok edebi kitabı, romanı yayıncısına göre satın alırız. Bazı yayın evlerinin çevirilerini severek okurken bazı çok satan kitapları sırf çevirisinden ötürü beğenmeyebiliyoruz. Tüm tercüme türlerinde ve tüm dünya dillerinde büyük bir önem ve titizlikle tercüme hizmetlerini büyük bir güvenle Avrasya Dil Hizmetlerinden temin edebilirsiniz. Kurumsal firmalar için yeterli uzmanlıkta tercüme hizmetimiz her konu için ayrı uzmanlarımız tarafından gerekli tüm özen gösterilerek yapılır ve tercüme işlemi sonrasında geçmesi gereken tüm aşamalardan geçtikten sonra hatasız olarak tarafınıza teslim edilecektir. Ayrıca Simultane tercüme hizmetlerinde de konferans ya da seminer gibi çok sayıda katılımcı olan alanlarda kusursuz hizmetimiz ile yanınızda olmaya hazırız.