Ticari Tercüme Nasıl Yapılmalıdır?

Etkili Ticari Tercüme Hakkında Bilgiler?

Ticari tercüme nasıl yapılmalıdır sorunun cevabını vermeden önce, ticari tercümenin ne olduğunu ve hangi branş yada sektörlerde kullanıldığından bahsedelim. Ticari tercüme bu alanda uzmanlaşmış olan çeviri uzmanları tarafından yapılmaktadır. Ticari tercüme, piyasa analiz raporları, araştırma raporları, ticari yazışmalar, ekonomik analiz rapoları, dönemsel bilançolar, alım satım işlemleri, yıllık analiz raporları, broşür, katalog, borsada işlem gören tüm yazışmalar ve sözleşmeler, ithalat ve ihracat ile ilgili tüm yazışmalar, yatırım detay raporları ve analizleri, finans alanındaki araştırmalar ve akademik yayınlar, gümrük beyannameleri, web siteleri, finansal bültenler, gümrük ile ilgili evrak ve yazışmalar, distribütörlük antlaşmaları, kalite belgelerinin tercümeleri, kar ve zarar raporları gibi bir çok alanda ticari tercümeden faydalanılmaktadır. Bu noktada ticari tercümeyi diğer tercüme alanlarından ayıran önemli bir fark bulunmaktadır, ticari tercüme uzmanlarının ticari tercüme yaparken o dile ait olan akıcılığı ve anlam bütünlüğünü kaybetmeden çeviriyi yapabilmeleri için o dile ait olan kültüre hakim olmaları büyük önem taşımaktadır.

Ticari Tercümeye Neden İhtiyaç Duyulur?

Ticari tercüme yapılmasına ihtiyaç duyulan sektörler, alanlar yada konular sahip oldukları önem açısından çok dikkat edilmesi gereken bir çeviri türüdür. Bu nedenle ticari tercüme yapılırken ekstra özen gösterilmelidir ve çeviri yapılmadan önce daha yoğun ve dikkatli bir biçimde ön çalışma ve hazırlık yapılmalıdır ki çeviri daha sağlıklı ve doğru olabilsin. Özellikle fon yönetimi, ekonomi, finans, bankacılık, borsa, ithalat ve ihracat, gümrük işlemleri gibi alanlarda ticari tercümeye mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır, bu sektörler ve alanlar için ticari tercümenin olmazsa olmaz olduğunu söyleyebiliriz. Farklı boyutlarda ve büyüklükteki şirketlerin iş yoğunluklarına ve işlem hacimlerine göre ticari tercümeye olan ihtiyaçları da değişmektedir, bu nedenle firmalar iş yoğunluklarına göre farklı sayılarda ticari tercüme uzman ya da uzmanlarını bünyelerinde de bulundurabilirler. Eğer mutlaka ticari tercüme uzmanı tarafından yapılması gereken çevirilerde bu alanda uzman olmayan tercümanlardan destek alınıp çevirilerin onlara yapılması durumunda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir ve şirketler açısından da ortaya büyük zararlar meydana gelebilir.

Ticari Tercümede Hangi Zorluklar ile Karşılaşılabilir?

Ticari tercümede diğer tercüme türlerine göre yaşanılabilecek farklı zorluklar ile karşılaşılabilir, ticari tercüme çeviri yapılacak olan dil yada dillerin dini inançlarına, kültürlerine, gramer yapılarına yada o dile ait bölgesel alanlarda hakim olan yapı ve gelenekleri de bilmek gerekmektedir. Tüm bu saydığımız etkenlere dikkat edip bu farklı yapılara hakim olmanın yanı sıra tercüme yapılacak olan çevirinin de ticari bir alana ait olmasından dolayı ticari tercüme yapacak olan uzman çevirmenin aynı zamanda da bankacılık, finans, ekonomi, sigortacılık, iktisat gibi alanlara da hakim olması ve bu alanlarda kulllanılan terimleri de eksiksiz bir şekilde öğrenmiş olması gerekmektedir. Tabi bu alanlarda kullanılan ticari ve teknik terimlere hakim olmak tek başına sağlıklı ve doğru bir ticari tercüme yapılması için yeterli olmayacaktır, bu teknik ve ticari terimlere hakim olmanın yanında ticari çeviriyi yapacak olan uzman çevirmenin aynı zamanda da bu teknik ve ticari terimlerin anlamlarını bozmadan aktarması çok büyük önem taşımaktadır. Evrensel ve uluslararası ticari terimlerin eksiksiz, anlam bütünlüğü kaybetmeden aktarılmaması istenmeyen sorunlara yada problemlere yol açabilir bu nedenle ticari çevirinin en doğru şekilde yapılması çok önemlidir.

Ticari Tercüme ve Diğer Tercümeler Arasında Hangi Farklar Vardır?

Tercüme alanları gerçekten çok geniş bir yelpazeye sahiptir, siyasetten ekonomiye, sanattan sağlığa, tarihten bilimsel araştırmalara kadar bir çok farklı alanda tercüme yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır tüm bu farklı alanlardaki kaynak, metin, analiz, rapor, sunum ve bunun gibi diğer tüm doküman ve evraklar tercüme uzmanları tarafından bir dilden başka bir dile sağlıklı ve doğru bir şekilde çevrilmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bir dilden başka bir dile çeviri yaparken o dile ait olan kültür yapısına, gramer diline hakim olmak çok önem taşımaktadır, her türde tercüme de bunlara dikkat etmek gerekir ancak ticari tercüme yapmanın zorluğu diğer tercüme alanlarına göre daha fazladır. Ticari tercümenin en önemli farkı çok daha fazla uzmanlık, tecrübe, bilgi birikimi, teknik bilgiye ihtiyaç duyulması ve bunlara hakim olunmasıdır. Özellikler büyük ölçekli ekonomi, finans, bankacılık, ticari hukuk gibi alanlarda hizmet veren şirketler yada firmalar için yapılan ticari tercümelerin çok daha bilgi birikimine ve teknik terimlere çok daha hakim olan ticari tercüme uzmanları tarafından yapılması gerekmektedir, aksi taktirde eğer bu alanlarda yeteri kadar tecrübe sahibi olmayan kişilere çeviri yaptırılması durumunda büyük ölçekli sorunlar meydana gelmesine neden olunabilir. Ticari tercüme sadece finans, ekonomi, bankacılık, ithalat ve ihracat gibi alanlardaki doküman, evrak, sunum yada rapolar gibi belgelerin tercüme edilmesini kapsamamaktadır, bunun yanı sıra bu tip ticari antlaşmalar, faaliyetler sırasında bir ülkeden diğer ülkeye misafir olarak gelen konukların bu seyahatları sırasında onları misafir ederken yanlarında bulunup tüm çevirilerin yapılmasını da kapsamaktadır, ziyaret sırasında ticari tercüme alanında uzman çevirmenler misafirlerin yanında onlara eşlik ederek anında simultane ticari çeviri ile aradaki diyaloglarda köprü vazifesi görerek çok önemli bi işi yerine getirmiş olurlar. Bu türdeki ziyaretler, seyahatler sırasında misafirlerinize eşlik edecek olan çevirmenin diğer ticari tercüme yapılan alanlardaki gibi teknik ve ticari terimlere mutlaka hakim olması gerekmektedir, aksi taktirde misafirlerinizin konuşmalarını sağlıklı ve anlam bütünlüğünü bozmadan çeviremeyebilir ve anlık olarak sıkıntılar yaşanmasına ve çeşitli sıkıntıların meydana gelmesine yol açabilir hatta ticari antlaşmaların yapılamamasına yada bozulmasına kadar bir çok farkı sorunla karşılaşılabilir.